ΙΗΒ για μέτρηση και με αρρυθμία


Η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (heart rate variability - HRV) που αποτελεί νέο πεδίο έρευνας από τους γιατρούς, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης της A&D.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ιατρικές αναφορές, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (γνωστή ως HRV) εμφανίζεται στον καθένα από εμάς, π.χ. είναι γνωστό πως η καρδιά κτυπά ταχύτερα όταν είμαστε αναστατωμένοι.
Αυτή η μεταβλητότητα, εφ' όσον βρίσκεται μέσα σε ορισμένα όρια, δεν θεωρείται ως αρρυθμία.

Η έρευνα της A&D σε νοσοκομειακούς ασθενείς απέδειξε ότι η μεταβλητότητα (HRV) των φυσιολογικών ατόμων κινείται μέσα στα όρια μεταβλητότητας ρυθμού +/- 25%.

Οι πίνακες καταγραφής καρδιακού ρυθμού που υπάρχουν στους δύο πιο κατω πίνακες, δείχνουν τις δύο διαφορετικές καταστάσεις. Στον πρώτο πίνακα ο ρυθμός μεταβάλλεται μέσα στα όρια του +/- 25% ενώ στον δεύτερο πίνακα ο ρυθμός κινείται εκτός αυτών των «φυσιολογικών» ορίων.

Η τεχνολογία IHB (Ιrregular HeartBeat) που ανέπτυξε και εφάρμοσε η Α&D στην τελευταία γενιά των πιεσόμετρων της,αποδεικνύει την ύπαρξη μιας αρρυθμίας μέσω του δείκτη που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής και επιπλέον επιτρέπει μετρήσεις και κάτω από συνθήκες ασταθών (άρρυθμων) σφυγμών, πράγμα που δεν ήταν δυνατόν μέχρι σήμερα με τις υπάρχουσες τεχνολογίες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συσκευές A&D με ΙΗΒ δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση μιας αρρυθμίας η οποία πρέπει να είναι αποτέλεσμα εξειδικευμένης εξέτασης από ιατρό.
Η συχνή όμως εμφάνιση του δείκτη ΙΗΒ στην οθόνη της συσκευής, σημαίνει ότι ο ασθενής συνιστάται να επισκεφτεί τον γιατρό του και να του αναφέρει την συχνή εμφάνιση του δείκτη αρρυθμίας.Πιεσόμετρα A&D που διαθέτουν την τεχνολογία ΙΗΒ (Μάρτιος 2015):

UA-787 UB-511
UA-787 Plus UB-512
UA-767 Plus UB-510
UA-767 Plus30 UB-328A
UA-767S-W UB-525
UA-1020W UB-533
UA-631 UA-851
UA-621 UA-852
UA-651 UA-853
UA-651SL UA-854
UA-611 UA-855
UA-774  
UA-704  
UA-705  

Τα πιεσόμετρα A&D με τεχνολογία IHB, είναι τα μοναδικά στον κόσμο που διαθέτουν την πιστοποίηση FDA 501k, για την ικανότητα τους να μετρούν την πίεση και υπό συνθήκες αρρυθμίας