ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ Α&D

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ Α&D
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥ

UA-1020WUA-767S-W

UA-651SLUA-611UA-704


UB-533UB-525


Αυτόματη συμπίεση

 

Τριπλή μέτρηση και μέσος όρος 3 μετρήσεων

           

Ηλεκτρονική ρύθμιση αυτόματης συμπίεσης

           

Αισθητήρας ανίχνευσης σωστής θέσης μέτρησης

           

Αποθήκευση μετρήσεων για 2 διαφορετικούς χρήστες

           

Μέτρηση με άρρυθμους σφυγμούς

Δείκτης αρρυθμίας στην οθόνη

Συχνότητα εμφάνισης αρρυθμίας στην οθόνη

         

Τυχαία κίνηση σώματος στην οθόνη

       

Σωστή εφαρμογή περιχειρίδας στην οθόνη

       

Δείκτης εκτίμησης αποτελέσματος στην οθόνη

 

Universal περιχειρίδα Slim Fit ιδανική για κανονικούς και παχείς βραχίονες

22-42 cm 22-42 cm 23-37 cm        

Προμέτρηση κατά τη συμπίεση

     

Μέτρηση κατά τη συμπίεση

         

Μέτρηση με ένα κουμπί

 

Οθόνη 3 γραμμών

 
Μνήμες συσκευής 90 60 30 30   2x60 60

Ημερομηνία & Ώρα

         
Μέσος όρος μνήμης  
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη
Αυτόματο σβήσιμο μετά από 1 λεπτό αναμονής
Διεθνές πρωτόκολλο κλινικής αξιολόγησης

Μετασχηματιστής 220V προαιρετικός (extra)